8. desember 2008

Politiattest

Norges Idrettsforbund har bestemt at fra 01.01.2009 skal alle idrettslag/klubber kreve politiattest av alle ansatte og frivillige som utfører/skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Pillarguri Badmintonklubb har oppnevnt Helén Jensen med Lars Hagen som vara til å sørge for at dette blir gjort i vår klubb.

Alle dette gjelder, inkludert styret får informasjonsbrev med søknadsskjema og bes om å returnere dette til Helén snarest mulig. Dersom det er spørsmål kan Helén nås på tlf. 99642958. Legg igjen beskjed eller send en sms dersom du ikke får svar umiddelbart.

Du kan lese mer om dette på NIFs hjemmeside www.idrett.no/politiattest.