19.06.2008

Styremøte i Hedmark og Oppland Badmintonkrets